Postępowanie unieważnione!

 

ESTHETIC SOLUTIONS AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak s.c. informuje, że unieważnia postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy dla zadania dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowego – Centrum badawczo-rozwojowego wraz z drogami wewnętrznymi, wjazdami i zjazdami (z drogi publicznej), miejscami parkingowymi, dojściami, małą architekturą, przewidzianego do realizacji na działkach nr 5/3, 5/4, 4/4, 4/3, arkusz 46, obręb Golęcin, położonych w Poznaniu przy ul. Margonińskiej.

 

Powodem unieważnienia, w nawiązaniu do pkt 25 Zapytania ofertowego z dn. 18 marca 2019 r., jest zaniechanie realizacji inwestycji w wyżej wymienionym zakresie.


 

ESTHETIC SOLUTIONS AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak s.c. informuje, że w związku z postępowaniem ofertowym na wybór wykonawcy dla zadania dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowego – Centrum badawczo-rozwojowego wraz z drogami wewnętrznymi, wjazdami i zjazdami (z drogi publicznej), miejscami parkingowymi, dojściami, małą architekturą, przewidzianego do realizacji na działkach nr 5/3, 5/4, 4/4, 4/3, arkusz 46, obręb Golęcin, położonych w Poznaniu przy ul. Margonińskiej, w Terminie złożenia ofert tj. do dn. 5.04.2019 r., wpłynęło 2 ofert.

Zamawiający dokonał otwarcia ofert dn. 8 kwietnia 2019 r., o godz. 10, w Miejscu składania ofert. Oferty zostały złożone przez:

– Metrolog sp. z o.o. (z siedzibą w Czarnkowie, przy ul. Kościuszki 97, kod pocztowy 64-700),

– MS Budownictwo sp. z o.o. sp.k. (z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 193a, kod pocztowy 60-594).

lp.nazwa firmycena ofertowa netto
1M S Budownictwo Sp. z o. o. sp. k. ul. Dąbrowskiego 193A, 60-594 Poznań6 404 817, 24zł
2Metrolog Sp. z o.o., Kościuszki 97, 64 - 700 Czarnków7 098 446, 80zł

ESTHETIC SOLUTIONS AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak s.c. ogłasza dn. 18 marca 2019 r. postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy dla zadania dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na budowie budynku biurowego – Centrum badawczo-rozwojowego wraz z drogami wewnętrznymi, wjazdami i zjazdami (z drogi publicznej), miejscami parkingowymi, dojściami, małą architekturą, przewidzianego do realizacji na działkach nr 5/3, 5/4, 4/4, 4/3, arkusz 46, obręb Golęcin, położonych w Poznaniu przy ul. Margonińskiej.

Termin złożenia ofert:  5 kwietnia 2019 r. (do końca dnia).

 

Zapraszamy do zapoznania się z Zapytaniem ofertowym i złożenia ofert.

Dermatic - zapytanie ofertowe.pdf Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych robót budowlanych Załącznik nr 3 - wzór umowy o roboty budowlane Załącznik nr 4 - wzór umowy o dofinansowanie dla PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Załącznik nr 5 - Projekt budowlany dla inwestycji Załącznik nr 6 - Pozwolenie na budowę Załącznik nr 7 - Projekt wykonawczy dla inwestycji Załącznik nr 8a - przedmiar instalacje elektryczne Załącznik nr 8b - przedmiar roboty budowlane Załącznik nr 8c - przedmiar instalacje sanitarne Załącznik nr 8d - przedmiar instalacje alarmowe Pytania i odpowiedzi 16.01.2019

28.03.2019

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 28.03.2019 10717_DB_PW_INS_SAN_PRZYLACZA 10717_DB_PW_ARC_zestawienie_materialow_POSADZKI_SCIANY_SUFIT.pd

02.04.2019

Pytania i odpowiedzi

Pytania odpowiedzi 2_02.04.2019

 

Sprzedaż produktów

 

Szkolenia

 

Konferencje

 

Badania i rozwój