Projekt pn. „Centrum Badawczo-Rozwojowe na rzecz badań nad innowacyjnymi dermokosmetykami”.

ESTHETIC SOLUTIONS AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak s.c. w dniu 1 grudnia 2017 r. podpisała z Ministerstwem Rozwoju i Finansów umowę o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Badawczo-Rozwojowe na rzecz badań nad innowacyjnymi dermokosmetykami”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw).

 

Całkowita wartość projektu: 10 891 783,18 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 1 072 967,08 PLN

 

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego, które służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych.

Centrum badawczo-rozwojowe spółki ESTHETIC SOLUTIONS AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak będzie jednostką organizacyjną, której głównym zadaniem ma być prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działań pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

 

Inwestycja prowadzona jest w Poznaniu, przy ul. Margonińskiej 8.

 

Efektem projektu będzie rozpoczęcie badań nad innowacyjną modyfikacją jadu pszczelego, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym.

POSTĘPOWANIA OFERTOWE UNIEWAŻNIONE Z DNIA 18.03.2019 r. POSTĘPOWANIA OFERTOWE UNIEWAŻNIONE Z DNIA 10.12.2018 r.

 

Sprzedaż produktów

 

Szkolenia

 

Konferencje

 

Badania i rozwój